best website stats

وبسایت شرکتی سفارشی

طراحی وبسایت شرکتی سفارشی

وبسایت های شرکتی سفارشی کاملا مطابق خواست، نیاز و سلیقه مشتری انجام شده و از هم از لحاظ امکانات و کاربردها و هم از نظر طراحی و ظاهر، بر اساس طرح و چهارچوب های مشخص شده از جانب کارفرما اجرا می گردد. در وبسایت های سفارشی برخلاف وبسایت های طراحی شده بر اساس پکیج های شرکتی که امکاناتی تعریف شده از پیش و بر مبنای امکانات پکیج انتخابی دارند، کلیه امکانات دقیقا مطابق خواست مشتری در سایت طراحی شده و طراحی گرافیکی نیز کاملا منطبق با سلیقه مشتری خواهد بود که این طراحی گرافیکی می تواند بسیار ویژه، اختصاصی و متفاوت باشد. در طراحی سفارشی بر خلاف پکیج های وبسایت شرکتی هزینه طراحی وبسایت از پیش مشخص نیست و بر اساس نوع طراحی، امکانات و طراحی گرافیکی سایت مشخص می گردد. همچنین مدت زمان اجرای پروژه طراحی سایت نیز به همین صورت نامشخص بوده و بسته به نوع وبسایت و طراحی آن مشخص می گردد. مدت زمان اجرای پکیج ها حداکثر یک هفته می باشد اما طراحی وبسایت های سفارشی می تواند 1 تا 2 ماه و حتی بیشتر زمانبر باشد.

برای تعیین زمان و هزینه در پروژه های وبسایت سفارشی ابتدا باید نظرات کارفرما در مورد امکانات و کاربرد وبسایت و همچنین طراحی گرافیکی مورد نظر، به مدیر فنی تیم طراحی وب اکسیر منتقل شده و سپس بر اساس آن اعلام زمان و هزینه طراحی به کارفرما اعلام می گردد. مدت زمان اجرای پروژه از زمان وصول پیش پرداخت محاسبه گردیده و پس از پایان طراحی و تحویل وبسایت به مشتری تسویه انجام می پذیرد.

 

نمونه هایی از وبسایت های طراحی شده به صورت طراحی سفارشی:

 

موسسه ترجمه اکسیر

پایگاه جامع تجهیزات حفاظتی و نظارتی

وبسایت شرکت ایران لانگسی

فروشگاه اینترنتی مای کار شاپ